Bekendmaking Omgevingsvergunning 2017/08217 OMV_2017007491

Het college van burgemeester en schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2017/08217 en omgevingsnummer OMV_2017007491, ontvangen op 01/12/2017. Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van fietsoversteken en haltehavens Herentalsesteenweg N152. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres N152 - Herentalsesteenweg ter hoogte van VTC De Mixx

Tijdens de zitting van 26 januari 2018 heeft de Vlaamse Overheid de vergunning afgeleverd.  

Bekendmaking melding 2018/08255 OMV_2018004766

Het college van burgemeester en schepenen heeft het meldingsdossier met als intern nummer 2018/08255 en OMV_2018004766, ingediend voor adres Stationsstraat 82A te 2230 Herselt, ontvangen op 18/01/2018. Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een bestaande woning met een terrasoverkapping. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres Stationsstraat 82A 2230 Herselt en met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie H 265 D2.

Op 29/01/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van de melding.

Bekendmaking omgevingsvergunning 2017/0004/OMGV - OMV_2017004662  

Het college van burgemeester en schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2017/0001/OMGV en omgevingsnummer OMV_2017004662, ontvangen op 05/10/2018. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods, verbouwen van een kippenstal naar een kalverstal,  aanleg van verhardingen, een loskade en silo's en het  verder exploiteren van een mestkalverenbedrijf na verandering door uitbreiding en wijziging. De aanvraag heeft betrekking op met als adres Oude Baan ZN (kadastraal bekend: (afd. 1) 557 D)

Tijdens de zitting van 01/02/2018 heeft de deputatie de vergunning afgeleverd.