Meldpunt waterlopen 

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.
Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

 

Amnestieperiode Vuurwapens 

De federale overheid voerde een nieuwe amnestieperiode in voor vergunningsplichtige vuurwapens, laders en munitie.
Deze periode was gestart op 01/03/2018 en zal eindigen op 31/12/2018.

Personen zonder vergunning, in bezit van vergunningsplichtige :
        - vuurwapen(s),
        - munitie,
        - lader(s),
kunnen deze gratis en zonder strafrechtelijke vervolging aangeven en laten registeren.  Men heeft de keuze om ze te laten :
        - vergunnen,
        - neutraliseren,
        - vernietigen,
        - verkopen / overdragen.

Hiervoor kunnen inwoners van Herselt, Hulshout en Westerlo terecht bij de politie Zuiderkempen.

De politie Zuiderkempen organiseert nog enkele zitdagen in het Veiligheidscentrum (2260 Westerlo, De Merodedreef 15) op :

Zaterdag 17/11/2018,             08.00 – 12.00 uur

Woensdag 12/12/2018,     15.00 – 19.00 uur

Zaterdag 22/12/2018,             08.00 – 12.00 uur

Noot :

Verdere informatie kan u vinden op https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens/nieuwe_aangifteperiode_2018

 

Sociale kavel te koop via IOK 

Bouwgrond  van 678 m² voor gekoppelde bebouwing, gelegen aan Kerkeveld. De verkoopprijs bedraagt 88.000 euro. Er geldt een bouw- en woonverplichting.

Vrije keuze van aannemer en architect.

Meer info op www.iok.be/kerkeveld of bij IOK op 014 56 27 44.

Verpachting Jachtrecht OPENBARE VERPACHTING JACHTRECHT

Het OCMW van Herselt zal overgaan tot de openbare verpachting van het jachtrecht voor de periode van
1 november 2018 tot en met  30 april 2024, dit op vrijdag  12 oktober 2018 om 11.00 uur in de blauwe zaal op het gelijkvloers van het gemeentehuis  2230 Herselt, Kerkstraat 1.

De verpachting gebeurt bij openbaar opbod en bij aangetekende of gesloten inschrijvingen onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier.

Gesloten biedingen in dubbele omslag dienen per aangetekende post toe te komen uiterlijk op vrijdag 12 oktober 2018 of kunnen afgegeven worden voor het begin van de openbare zitting op vrijdag 12 oktober 2018 om 11u00.

Het lastenkohier en inlichtingen kunnen bekomen worden op het OCMW Kerkstraat 1A, 2230 Herselt, tel. 014/54.89.91  - info@ocmwherselt.be

Renovatie riolering N19-Westerlosesteenweg/Kaaistraat - einde in zicht 

De rioleringswerken in de Westerlosesteenweg vorderen sneller dan verwacht. Zo werd de vuilwater- en de regenwaterriolering in de Westerlosesteenweg aangelegd. Ook het fietspad aan de noordkant is (bijna) afgewerkt.

Voor het plaatsen van de toplaag asfalt wordt de weg van 1 t.e.m. 5 okt. volledig afgesloten voor alle verkeer. Het fietspad blijft bereikbaar. Vanaf 6 okt. wordt de weg terug opengesteld in beide richtingen.

Meer info: https://www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/22714

 

 

Provincie Antwerpen stelt eerste ideeën fietsostrade F104 Lier-Aarschot voor: 27 november 2018 - 18 > 20.30 u

De provincie Antwerpen onderzoekt op dit moment langs welk traject de fietsostrade F104 Lier-Aarschot in de toekomst gerealiseerd kan worden. De verschillende trajectmogelijkheden werden in kaart gebracht en met elkaar afgewogen. Hieruit kwam een voorkeurstraject dat de provincie Antwerpen aan omwonenden en geïnteresseerden voorstelt. 

De provincie Antwerpen nodigt iedereen graag uit voor op een info-tentoonstelling op 27 november 2018 tussen 18 uur en 20.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Herselt. Je krijgt dan de kans om het trajectonderzoek en het voorkeurstraject meer in detail te bekijken, vragen te stellen en opmerkingen te geven. 

Fietsostrade F104 Lier-Aarschot:
De fietsotrade F104 Lier-Aarschot wordt een fietsostrade van 29 kilometer lang die Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk en Aarschot met elkaar verbindt. 

 

ALGEMENE PRAKTISCHE INFO:

Waar:
Raadzaal gemeentehuis, Kerkstraat 1, Herselt
Wanneer:
Dinsdag 27 november 2018, 18-20.30 uur
Meer info:
www.antwerpenfietsprovincie.be

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor Science, Technologie, Engineering en Mathematics. In jouw taal is dat exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt vier modules aan: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur.
Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Programma Cultuur & Welzijn - Najaar 2018 

In deze pdf vindt u het volledige programma van de dienst cultuur & welzijn van dit najaar.

Via de website reserveren.demixx.be kan u zich inschrijven voor deze activiteiten.

RUP Woonkernen Definitief vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2018

De Gemeente heeft voor al zijn kernen (Herselt centrum, Ramsel, Blauberg, Bergom, Varenwinkel) en de landelijk woonlinten (overdruk) een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonkernen’ opgemaakt. 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonkernen is van kracht sinds 3 september 2018.
Klik hier voor meer info

Code groen: rook- en vuurverbod opgeheven 

Het rook- en vuurverbod werd na advies van Agentschap Natuur en Bos en brandweerzone Kempen opgeheven.

Sportmixx 2018 - 2019 

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd sportmixx-programma.

Een deel van de sporten blijft behouden, een nieuw deel komt er bij.
We starten alle lessen vanaf maandag 3 september en de rest ken je:

meer dan 30 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ... 
en ongelooflijk PLEZANT

Voor het gedetailleerde programma, klik HIER

Riolering en vrijliggende fietspaden Dieperstraat  

Aquafin wil september 2018 het rioleringsdossier indienen en hoopt op definitieve goedkeuring van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eind dit jaar. Bedoeling is dat de Dieperstraat, tussen Dorp en Halfmaanstraat, opgebroken wordt en dat er een 'regenweerafvoer' (RWA) van 1m x 2m wordt bijgestoken bij de bestaande rioleringsbuis. Die laatste zal daarna enkel als 'droogweerafvoer' (DWA) of riool dienst doen.

Vanaf de Halfmaanstraat zal de RWA overgaan in brede grachten en het eventueel uit te breiden bufferbekken langs de Dieperstraat. Met deze werken zou de kans op wateroverlast in Herselt-centrum en in de Dieperstraat drastisch moeten afnemen. Het gescheiden rioleringsstelsel zal het milieu ten goede komen.

Na goedkeuring door VMM kan Aquafin starten met het ontwerp. Aquafin wil tegen eind 2019 de nodige omgevingsvergunningen verkrijgen.

 Studiebureau Antea werkt dit jaar de start- en projectnota voor de fietspaden af. De intentie is om langs beide kanten van de Dieperstraat waar mogelijk vrijliggende fietspaden van 2m breed aan te leggen. Er zullen geen woningen onteigend worden. De start- en projectnota zullen voorgelegd worden aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) en daarna aan de regionale mobiliteitscommissie (RMC), zoals de procedure voor het 'Fietsfonds' het voorschrijft. Bedoeling is om eind 2019 de nodige omgevingsvergunning te verkrijgen.
Als de grondverwerving vlot verloopt kan de aanleg starten in 2020.

Bekendmaking besluit gouverneur tegen waterverspilling Waterbesparing: besluit bijgesteld

De gouverneur stelde het besluit voor het tegengaan van waterverspilling bij:

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste  provincie Antwerpen die eerder vandaag vergaderde, dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven.  Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20u en 8u).

 Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).

/images/upload/Documenten/Secretariat/besluitgouverneurdroogte20180813.pdf

 De antwoorden op een aantal veelgestelde vragen vindt u via volgende link:

https://www.cathyberx.be/content/dam/cathy-berx/Veelgestelde%20vragen%20aanhoudende%20droogte.pdf

 

Uitslagen Herselts Joggingcriterium 2018 

Uitslagen Bergomloop

Uitslagen Dry Eyckenjogging

 

 

Uitslagen Kruistocht

Uitslagen Ramselse Routeloop

Uitslagen Limbergjogging

 

 

Ziekte van Newcastle Verbod op verzamelen pluimvee

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli jl. noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.... Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Indien u vragen heeft, dan kan u altijd contact opnemen met de lokale Controlediensten van het FAVV, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op www.favv.be/

Droogte – aanvraag schattingscommissie 

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst, aanhoudende droogte… kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft wegens dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Verder verzamel je best zelf nog extra bewijzen van de schade, zoals bijvoorbeeld foto’s.     

Aangifte schade

Vul onderstaande formulieren volledig in en bezorg ze aan financien@herselt.be of op de financiële dienst op het Gemeentehuis.

Meer info

Meldingsformulier

Bijkomende percelen

Academie voor Beeldende Kunst breidt uit! 

De voormalige tekenschool evolueert! Vanaf volgend schooljaar zal de Academie zijn aanbod voor volwassenen uitbreiden. Deze graad is bedoeld voor m/v/x van 18 tot 99 jaar zonder artistieke achtergrond. De Academie wil weten naar welke opleidingen de meeste vraag is.

Laat ons weten in welke opleidingen jij mogelijk interesse hebt! Vul de online-enquête in via  https://nl.surveymonkey.com/r/JQMYPRP

Deze enquête neemt maar één minuut in beslag en beslaat één pagina.

 

Gemeenteraadsverkiezingen – 14 oktober 2018 

Mag je als niet-Belgische inwoner ook stemmen?

Als niet-Belgische burger van binnen of buiten de Europese Unie kan je onder bepaalde voorwaarden stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar niet voor de federale, regionale of provincieraadsverkiezingen.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om erkend te worden als kiezer?

 

Hoelang blijft je erkenning als kiezer geldig? Afstand doen van je erkenning? Stemplicht?

Je erkenning als kiezer blijft geldig zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet afziet van je hoedanigheid van kiezer. Je kan afstand doen, maar enkel buiten de periode tussen de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2018) en de verkiezingen (14 oktober 2018). Eenmaal je erkend bent als kiezer, heb je stemplicht.

Meer info?

Meer informatie en de hoger opgesomde formulieren zijn te vinden op http://www.elections.fgov.be en www.vlaanderenkiest.be, of contacteer de dienst burgerzaken (014/53 90 10 of bevolking@herselt.be)

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

Sportmixx 2017-2018 

Here we go again... Vanaf 1 september 2017...
27 uren sport
per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Activiteiten paasvakantie 

De paasvakantie is in aantocht. Tijd voor leuke dingen! De sport-, jeugddienst en bibliotheek hebben samen een gamma aan toffe activiteiten voor jou uitgewerkt. Het werd een gevarieerd aanbod waarbij sport, spel, experimenteren, film, knutselen en feesten aan bod komen. In de folder vind je alle activiteiten terug.

Inschrijven kan via http://reserveren.demixx.be/

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

Voorleeskwartiertje in de bib 

Voorleeskwartiertje op woensdag

Elke tweede woensdag van de maand van 14u00 tot 15u00 wordt er door een vrijwilliger voorgelezen in de bib van Herselt, met aansluitend een knutselmoment. We heten kinderen van 5 tot 7 jaar met hun (groot)ouders welkom in de gezellige leeshoek in zaal Hessel.

De data en thema's voor het najaar van 2018 zijn de volgende:

- 12 september: Andere culturen

- 10 oktober: Heksen

- 21 november: Sinterklaas

- 12 december: Kerstmis

2018/08333 OMV_2018097361

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2018/08333 en omgevingsnummer OMV_2018097361, ontvangen op 13/08/2018. Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van de voortuin met parkings en groen. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres Blaubergsesteenweg 165 2230 Herselt en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie E 431 N2.

 

Tijdens de zitting van 17/09/2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning  afgeleverd.