ICAN

Het I CAN-project richt zich naar moeilijk bereikbare kwetsbare werkzoekenden vanaf 18 jaar. De werkzoekenden die in dit project begeleid worden, volgen geen opleiding of zijn nog niet elders in begeleiding. Het doel van de deze begeleiding is het verhogen van de ‘inzetbaarheid’ van de deelnemers en het vinden en behouden van werk.
Het project maakt gebruik van de methodiek ‘Missing Link’, waarbij coaches de rol van ‘trajectgezel’ innemen.

Werk is vaak echter geen onmiddellijk realiseerbaar doel. In de woorden van de trajectgezellen betekent deze doelstelling ‘deelnemers dichter bij werk of dagbesteding brengen door barrières uit de weg te ruimen’.

Dit ESF-project (Europees Sociaal Fonds) wordt georganiseerd door de partnerorganisaties Arktos en Emino. Ze zullen samen een aanbod voorzien voor deelnemers, toegeleid door de partner-OCMW’s.