Tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)

Als je verhuist naar een nieuwe woning, kan je recht hebben op een huursubsidie van de Vlaamse Overheid. Via een huursubsidie, krijg je een tegemoetkoming in de huurprijs.

Voorwaarden

 • Je bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking.

Procedure

Doe de aanvraag nadat je verhuisd bent. Ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract.

Als je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kan je ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen.
Maar opgelet: als het huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Meer info over de voorwaarden, procedure en de aanvraagformulieren: wonen-vlaanderen

De huursubsidie 

Het bedrag is afhankelijk van de huurprijs en de ligging van de woning, jouw inkomen en het aantal personen ten laste. Deze wordt maandelijks uitbetaald. Bij de verhuis krijg je een installatiepremie die 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Uitzonderingen

Huurpremie

De huursubsidie kan je niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
 • Als je een huurpremie ontvangt, kan je geen huursubsidie aanvragen.
 • Als je al een huursubsidie krijgt en je vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra je de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen-Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW's. Het OCMW beslist zelf of je een huurtoelage mag krijgen als je al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

De installatiepremie krijgen van het OCMW en van Wonen-Vlaanderen kan niet. Je ontvangt deze één maal.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent:

 • U bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • U bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • U was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een woonmaatschappij, sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot uw inkomen en eventuele eigendommen, de woning die u verlaat en de nieuwe woning waarnaar u verhuist.

Procedure

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U kunt de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als uw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Meer info over de procedure en de aanvraagformulieren vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen.

Kostprijs

Het bedrag van de huursubsidie is afhankelijk van de huurprijs en de ligging van uw woning, uw inkomen en het aantal personen ten laste. De huursubsidie wordt maandelijks uitbetaald. Bij de verhuis krijgt u een installatiepremie die 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Uitzonderingen

Huurpremie

U kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
 • Als u al een huurpremie krijgt, dan kunt u geen huursubsidie aanvragen.
 • Als u al een huursubsidie krijgt en u vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra u de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen in Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW's. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW en van Wonen in Vlaanderen.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.