Tijdelijk hinder in de Dieperstraat

Gepubliceerd op vrijdag 9 sep. 2022 om 10.39 uur

Naar aanleiding van de rioleringswerken en de aanleg van vrij liggende fietspaden is er vanaf 12 september tot en
met 21 oktober plaatselijk hinder. Er worden boringen gedaan om de kwaliteit van de grond te bepalen. Hier moet
rekening mee worden gehouden in de opdracht van de aannemer van de werken.