Herinrichting Herseltsesteenweg in Aarschot

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, start begin augustus met de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) van net voorbij de Kerkstraat tot aan de Kalsterloop, de grens met de provincie Antwerpen. Voorafgaand aan de herinrichting staan er voorbereidende sloop- en nutswerken gepland vanaf eind april. Het is ook vanaf eind april dat de verkeerssituatie grondig wijzigt en dat de werfzone volledig afgesloten zal worden voor doorgaand verkeer.

Sloopwerken vanaf 19 april, nutswerken vanaf 25 april

Vooraleer de eigenlijke herinrichtingswerken in augustus kunnen starten, worden er eerst twee huizen gesloopt aan het kruispunt met de Oude Mechelsebaan. Die sloopwerken duren samen met enkele andere voorbereidende werken zoals het ‘bouwklaar’ maken van de projectzone voor de nutswerken ongeveer 2 weken. Vanaf maandag 25 april starten ook de nutsmaatschappijen met het verleggen van de nutsleidingen (telecom, water, elektriciteit). Zij werken ongeveer 3 maanden, tot midden juli. Begin augustus, na het bouwverlof in de zomer, kan Wegen en Verkeer starten met de riolerings- en wegeniswerken die ongeveer 1,5 jaar duren.

Herseltsesteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer

Vanaf 19 april wordt de Herseltsesteenweg tussen de Kerkstraat en de Kalsterloop volledig afgesloten voor doorgaand verkeer (uitgezonderd voor bewoners en handelaars die wel tot aan hun woning of handelszaak mogen rijden). Om van Aarschot naar Herselt te rijden en omgekeerd, zal je lokaal en op grotere afstand enkele omleidingsroutes moeten volgen:

  • - Van Herselt richting Aarschot is er een enkelrichting omleiding via de Gijmelsesteenweg en de Wolfdonksesteenweg.
  • - Tussen Aarschot en Ramsel volg je in beide richtingen een omleiding via de Madestraat, Hoevenstraat, Begijnendijksesteenweg, Plankenbrug, Sleutelbaan, Mechelbaan en Liersesteenweg (N10).
  • - Voor doorgaand (zwaar) verkeer worden er omleidingen voorzien via de autosnelwegen E313/ E314 en via Heist-op-den-Berg langs de Liersesteenweg (N10) en de N15.

Aangepaste dienstregeling voor bussen van De Lijn

De buslijnen 220, 221, 305, 306, 490, 491 en 492 volgen de laatste twee weken van april al omleidingen.  Op 1 mei treedt in het kader van de werken een nieuwe dienstregeling in voege. Hierdoor kunnen er deze twee weken vertragingen zijn. Sommige haltes zijn afgeschaft. Zie foto bijlage. De belbus bedient deze haltes wel. Alle informatie over de hinder voor het openbaar vervoer vind je steeds op www.delijn.be/routeplanner.

 Werken aan een (fiets)veiligere Herseltsesteenweg

De Herseltsesteenweg is een belangrijke toegangsweg voor de nabijgelegen scholen De Hoogvlieger en de Vrije Basisschool Ourodenberg. Hoewel er een snelheidsbeperking geldt van 50 km per uur, nodigt de weg uit om sneller te rijden. Wegen en Verkeer wil de drukke gewestweg daarom veiliger inrichten voor zachte weggebruikers en meteen ook de nodige rioleringswerken uitvoeren. Daarnaast staat het kruispunt met de Oude Mechelsebaan al enkele jaren bekend als gevaarlijk kruispunt. Om het aantal ongevallen drastisch te verminderen, zijn ook daar enkele ingrepen nodig om het kruispunt overzichtelijker te maken en meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. 

Wegen en Verkeer werkte de voorbije jaren al op de Herseltsesteenweg. In twee eerdere fases werd het stuk van de Herseltsesteenweg van in het centrum van Aarschot tot net voorbij de Kerkstraat met nieuwe fiets- en voetpaden, aangepaste bushaltes en veilige oversteekplaatsen heringericht. Deze derde fase, het stuk tussen de Kerkstraat en de Kalsterloop, is het sluitstuk van de werken op grondgebied Vlaams-Brabant.

 

Blijf op de hoogte

Meer info kan je steeds terugvinden op www.wegenenverkeer.be/herseltsesteenweg. Heb je na het lezen van deze brief en de informatie op de website nog concrete vragen over de geplande werken? Neem dan contact op met onze bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.

Heb je in de periode tussen 25 april en midden juli vragen over de nutswerken die op dat moment plaatsvinden? Neem dan contact op met Fluvius via (telefoonnummer) of (mailadres).