Herinrichting Berglaan

In de Berglaan in Bergom worden het fietspad en de rijweg omhoog geduwd door de wortels van de laanbomen. Hierdoor is regelmatig herstel van het fietspad noodzakelijk. Daarnaast wordt er te snel gereden. 

In het kader van een ontwerp van kleine verkeersmaatregelen werd een bewonersvergadering georganiseerd op 28 november 2022.

Op 23 februari 2023 vond de 2de bewonersvergadering plaats. Tijdens dit infomoment werden de resultaten van de bevraging en de hieruit voortvloeiende voorstellen besproken. Deze werden in een uitvoeringsplan verwerkt en op 28 maart 2024 aan de bewoners voorgesteld. 

De werken aan de betonverharding zijn uitgevoerd. Na voorlegging van de ontwerpprincipes aan de verkeerscommissie en het college van burgemeester en schepenen, zal er een proefopstelling in de Berglaan worden geplaatst in zomer 2024. Na evaluatie wordt de herinrichting definitief gemaakt.