Geplande wegenwerken

Heraanleg verkeersdrempel Diestsebaan:
I.k.v. verkeersveilige schoolomgeving zal onze uitvoeringdienst vanaf maandag 18 januari van start gaan met de heraanleg van de verkeersdrempel t.h.v. kruispunt Diestsebaan/Hoge Dreef.
Hierdoor zal de Diestsebaan, het gedeelte gelegen tussen de Kaaistraat en de kerk, gedurende 4 weken afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Het éénrichtingsverkeer in de Hoge Dreef zal tijdelijk opgeheven worden zodat de parking op het kerkplein via de Varendonksesteenweg-Hoge Dreef bereikbaar blijft.
Om 2-richtingsverkeer mogelijk te maken worden ook de paaltjes in de Hoge Dreef gedurende deze periode verwijderd.
Er wordt een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer.
De Lijn voorziet vervanghaltes voor busnrs 491 en 492 t.h.v. kruipunt Diestsebaan/Berglaan. Lijn 490 blijft zijn bestaande route volgen.