Gemeentelijke tankslag

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas laten hun oude stookolietanks in de grond zitten omdat het verwijderen ervan vaak veel geld kost. Hieraan zijn echter grote milieurisico's verbonden aangezien de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor de bodem en het grondwater zwaar vervuild kunnen raken. Via de tankslag kan je jouw bestaande stookolietank op een voordelige en milieuvriendelijke manier buiten gebruik laten stellen of laten verwijderen.

Certificaat?

Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.

Als de bovengrondse stookolietank ook wordt verwijderd, stelt de erkende stookolietechnicus een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan. Wanneer je de bovengrondse stookolietank alleen laat leegmaken en reinigen, is een certificaat niet nodig.

Bewaar de documenten van de verwerkingsfirma en het certificaat van de erkende technicus stookolietanks of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen zorgvuldig. Bij een verkoop is het aangeraden om deze stukken op te nemen in de verkoopakte en door te geven aan de nieuwe eigenaar.

Procedure

Vul de overeenkomst in die voor jouw stookolietank van toepassing en bezorg deze aan de milieudienst.