Gemeentelijke tankslag

Via de tankslag kan je jouw bestaande stookolietank op een voordelige en milieuvriendelijke manier buiten gebruik laten stellen of laten verwijderen.

Certificaat?

Bij een ondergrondse stookolietank moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Bij een bovengrondse stookolietank is een certificaat enkel nodig als de tank ook wordt verwijderd. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.

Bewaar het certificaat van de erkende stookolietechnicus zorgvuldig. Bij een verkoop is het aangeraden om deze stukken op te nemen in de verkoopakte en door te geven aan de nieuwe eigenaar.

Procedure

De prijzen van onderstaande overeenkomsten zijn enkel geldig als je de ingevulde overeenkomst bezorgt aan de milieudienst.