Droogzuiging of bemaling

Als je bij bouwwerken een bronbemaling (droogzuiging) nodig hebt voor ondergrondse constructies zoals funderingen, kelder, bouwputten, mestputten, … moet je een omgevingsmelding klasse 3 (< 30.000 m³/jaar) of een omgevingsvergunning (> 30.000 m³/jaar) aanvragen via het Omgevingsloket. Als je meer dan 10m³/uur loost in de openbare riolering is ook een toelating nodig van Aquafin.

Noodzakelijke gegevens die je moet opnemen in de omgevingsmelding klasse 3:

  • Geplande diepte van de grondwaterwinning ten opzichte van het maaiveld
  • De bestemming van het grondwater
  • Het opgepompt debiet per uur en/of per dag
  • De periode van pompen
  • Een kopie van de melding van de bemaling aan Aquafin NV indien meer dan 10 m³/uur
  • Een uitvoeringsplan

Hoe aanvragen?

De melding klasse 3 gebeurt digitaal via het Omgevingsloket. De toelating van Aquafin kun je aanvragen via hun website.