Drank- en foodtrucks gezocht voor openluchtfilm en Herselt zingt!

Op zaterdag 9 juli om 20 uur organiseert de cultuurdienst HerseltZingt! op het kerkplein in Bergom. De bib organiseert op donderdag 7 juli om 20 uur een openluchtfilm op het pleintje aan Roteinde Ramsel. Voor de catering van deze evenementen willen we samenwerken met drank- en foodtrucks.

Voorwaarden

  • Voor Herselt Zingt! worden handelaars verwacht op zaterdag 9 juli vanaf 18.30 uur tot ongeveer 24 uur
  • Voor de openluchtfilm worden handelaars verwacht vanaf 18.30 uur tot ongeveer 24 uur
  • De deelname is gratis.
  • Er wordt geen annuleringsvergoeding voorzien als de activiteit niet doorgaat omwille van slecht weer. De opkomst bij het evenement kan niet worden ingeschat en kan geen element zijn om een schadevergoeding te bekomen.
  • Er wordt geen standgeld gevraagd aan de deelnemende handelaars.
  • De elektriciteit wordt afgerekend op basis van het retributiereglement elektriciteit voor markt- en foorkramers.
  • De handelaar dient te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het reglement ambulante handel en de nodige attesten te bezorgen en te voldoen aan de identificatievereiste, de verbodsbepalingen en andere voorwaarden.

Inschrijven

Bij interesse kan je je kandidaat stellen via het online formulier: Kandidatuur food- en/of dranktrucks - Herselt en dit ten laatste op 18 mei 2022. Je bezorgt het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken.

Toewijzing

De plaatsen zijn beperkt. Het bestuur zal op basis van aanbod, prijslijst en technische mogelijkheden een keuze maken tussen de verschillende kandidaten.

Enkel kandidaturen met een volledige aanvraag worden weerhouden.

Enkel handelaars die volledig in orde zijn met het reglement ambulante handel komen in aanmerking.

Meer info:

cultuur@herselt.be of 014 53 90 57 

bibliotheek@herselt.be of 014 53 90 82