Cultuuradviesraad

De cultuuradviesraad adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Adviezen worden geformuleerd op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. Indien het bestuur een advies of voorstel niet volgt, wordt dit duidelijk gemotiveerd. De cultuuradviesraad werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding. De raad komt driemaandelijks samen.

De cultuuradviesraad bestaat uit verschillende vertegenwoordigers:

Beeldende kunst Anne-Marie Hooyberghs
Muziek Steven Nijs
Podiumkunsten Roel Stinissen
Socio-cultuureel Ilse Van Eynde
  Kris Verellen
Bibliotheek Carla Berrevoets
Evenementen Annick Tubbax
Jeugd Vic Huysmans
Senioren Chris Pelgrims
Toerisme Dana Vermetten
Erfgoed Frans Verstrepen
specialisten / geïnteresseerden Arnold Maris
  Koenraad Cuypers
  Theo Valgaeren
  Anitta Vercammen

Het cultuuratelier

De socio-culturele verenigingen worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een cultuuratelier. Andere inwoners die geïnteresseerd zijn in cultuur, kunnen eveneens deelnemen.

Het programma van een cultuuratelier bestaat uit:

  • Een half uur tot drie kwartier vorming over brede domeinen interessant voor alle cultuurdomeinen
  • Een uur vergadering per domein
  • Een Cultuurcafé om de interactie te bevorderen tussen de (socio-)culturele verenigingen en de specialisten/individueel geïnteresseerden onderling en tussen hen en de gemeentediensten/bestuur