Cultuuradviesraad

De cultuuradviesraad adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Adviezen worden geformuleerd op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. Indien het bestuur een advies of voorstel niet volgt, wordt dit duidelijk gemotiveerd. De cultuuradviesraad werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding. De raad komt driemaandelijks samen.

Het cultuuratelier

De socio-culturele verenigingen worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een cultuuratelier. Andere inwoners die geïnteresseerd zijn in cultuur, kunnen eveneens deelnemen.

Het programma van een cultuuratelier bestaat uit:

  • Een half uur tot drie kwartier vorming over brede domeinen interessant voor alle cultuurdomeinen
  • Een uur vergadering per domein
  • Een Cultuurcafé om de interactie te bevorderen tussen de (socio-)culturele verenigingen en de specialisten/individueel geïnteresseerden onderling en tussen hen en de gemeentediensten/bestuur

Alle verslagen van de adviesraden kan je terugvinden op verslagen adviesraden.