Covid-vaccinatie 12-15-jarigen

Zo goed als alle 16-plussers kregen ondertussen een uitnodiging voor vaccinatie. Ondertussen kregen de vaccinatiecentra ook groen licht om de 12 tot en met 15-jarigen uit te nodigen. Het is wachten op een nieuwe levering van Pfizer om deze groep uit te nodigen.

In Vlaanderen zullen de komende weken alle 12- tot 15-jarigen dan ook uitgenodigd worden voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum. Het EMA (Europese Geneesmiddelenagentschap) heeft voor -18-jarigen enkel de toediening van het Pfizer-vaccin goedgekeurd. 

Al deze jongeren zullen een uitnodiging per post op hun domicilieadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer. 12- tot 15 jarigen hebben de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen.  

De risico’s voor een 12- tot -15-jarige om zwaar ziek te worden van een COVID-19-besmetting zijn heel klein. Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk, aangezien het bijdraagt tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen zullen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor COVID-19. Zeker met de toename van het aantal besmettingen door de delta-variant, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke algemene vaccinatiegraad te bekomen voor de groepsimmuniteit.