Corona (VTC de Mixx)

Voor iedereen pittige tijden ook in VTC de Mixx

De Vlaamse en federale overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen.
Hieronder vind je alle regels die gelden in VTC de Mixx. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.