Conformiteitsattest voor huurwoningen

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente kan afleveren en dat garandeert dat de huurwoning minstens aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit voldoet, zoals in de Vlaamse Wooncode wordt omschreven. Als eigenaar-verhuurder kan je via het woonloket een conformiteitsonderzoek  aanvragen. De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.