Coachingstraject Mooimakers

Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom startte het lokaal bestuur onder begeleiding van IOK Afvalbeheer en Mooimakers met een coachingstraject van maximaal 3 jaar. Het doel van dit coachingstraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Mooimakers voorziet hier ook een subsidie voor.

Hoe pakken we dit concreet aan?

  • Meten: we monitoren de lokale situatie. Waar is zwerfvuil en sluikstort? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen inventariseren we en volgen we op. Daarna zullen we enkele hardnekkige plaatsen aanpakken.
  • Plannen: we maken een nieuw vuilnisbakkenplan, evalueren de bestaande veegplannen en sturen bij waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen, het bij- of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik ervan te verbeteren. 
  • Doen: er komt een plan van aanpak en we begeleiden het gemeentepersoneel hierin.

Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan te pakken is een samenspel vereist van verschillende acties die we kunnen onderbrengen in 5 pijlers: infrastructuur, omgeving, communicatie, participatie en handhaving. Deze pijlers zullen ook aan bod komen binnen alle actiepunten van dit coachingtraject.

Samen werken we alvast aan een proper Herselt!

Handige info