Beheersorgaan vrijetijdsinfrastructuur

Het beheersorgaan vrijetijdsinfrastructuur is bevoegd om adviezen te formuleren over alle vrijetijdsinfrastructuur die beheerd wordt door de gemeente en door het autonoom gemeentebedrijf (AGB Herselt – VTC de Mixx): sportinfrastructuur, bibliotheek, parochiezalen,  vergaderlokalen,  jeugdinfrastructuur,…

Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van deze vrijetijdsinfrastructuur, zoals bv. (ver)bouwen, gebruikersreglementen en tarieven.

Het beheersorgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de sportraad, jeugdraad, cultuurraad en bibliotheekraad.