Begeleid(st)er (2) in de buitenschoolse kinderopvang (D1-D3)

Twee deeltijds contracten (uren in overleg) ● contractueel ● vervanging ● Solliciteer uiterlijk 21 november 2021
Zodra je je kandidatuur indient, zal je worden uitgenodigd voor een grondig selectie-interview.

Je bent in het bezit van een diploma lager secundair onderwijs en je bent houder van een  attest ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ van een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie of een titel van beroepsbekwaamheid 'begeleider buitenschoolse opvang' of een kwalificatiebewijs dat voldoet aan de vereisten van Kind en Gezin (een volledige lijst van de vereiste getuigschriften vind je op de website van het Sociaal Huis) of je gaat dit attest in de nabije toekomst nog behalen.

Belangrijkste taken

Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je het dagelijks onthaal en de dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5 tot 12 jaar). Hierbij heb je oog op het creëren van een veilige, geborgen en aangename omgeving rekening houdend met de verschillende behoeften en noden van de individuele kinderen. Je hebt een onthaalfunctie naar ouders en kinderen toe en communiceert op een open en respectvolle manier met ouders, teamgenoten en leidinggevenden. Je biedt creatieve, uitdagende en gevarieerde activiteiten aan, aangepast aan de leeftijd van het kind. Je voert de dagelijkse administratieve taken correct uit. Je wil meewerken aan een warme en stimulerende opvang. Je straalt het nodige enthousiasme uit tijdens het begeleiden van de kinderen. Flexibiliteit is een must!

De volledige functiebeschrijving vind je in bijlage bij dit vacaturebericht.


Heb je interesse?  Solliciteer dan snel!

Solliciteren