Ambulante handel

Ambulante activiteiten worden gedefinieerd in de wet van 4 juli 2005: "Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt". Denk aan een marktkraam, een foodtruck, seizoensverkoop van aardbeien of asperges, een ijskar, ...

Ook de occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter dienen aangevraagd te worden . Dit zijn de zogenaamde verkopen met een goed doel. Deze aanvraag gebeurt via het evenementenaanvraagformulier.

 
Overzicht locaties en tijdstippen van de ambulante handelaars in onze gemeente:

Kerkplein Herselt:

Dag Tijdstip HandelaarProducttype
dinsdag14u – 17.30uVishandel Rudyvis
woensdag13.30u - 18uKip & Ribgebraden kip e.a.
donderdag10u - 18uBrugmans Patrickpasta en warme broodjes
vrijdag8u - 14u't Baguetje On Wheelsbroodjes e.d.
vrijdag15u - 19uDe Wokmobielwok gerechten
zondag8u - 13uMirmargebraden kip e.d.
zondag –van 15 maart tot 31 oktober14u – 20uJannekes karijs

Kerkplein Blauberg:

Dag Tijdstip HandelaarProducttype
woensdag8u - 14uVleeshandel Vandeperrevlees
zaterdag (van 15 maart tot 30 april)13u30 – 19u30Jannekes karijs
zaterdag (van 1 mei tot 31 oktober)15u - 21uJannekes karijs
zondag14u - 20uKhao Gaeng Thai Street Food Thaise gerechten

Stationsstraat Ramsel:

Dag Tijdstip HandelaarProducttype
woensdag7u30 - 13u30Cindy Willemsgebraden kip e.d.

Aanvraag voor een standplaats op openbaar of privaat domein

Wie ambulante handel wil uitoefenen op privaat domein of op openbaar domein, dient voorafgaandelijk een toelating te verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen. Deze toelating is gekoppeld aan heel wat voorwaarden. Aan al deze voorwaarden dient voldaan te worden opdat de toelating kan verkregen en behouden worden. Alle voorwaarden worden gestipuleerd in de gemeentelijke reglementen. De linken vindt u onderaan deze pagina.Aandachtspunten:

  • Voor een standplaats op openbaar domein is een aansluiting op een marktkast verplicht indien elektriciteit nodig is. Een stroomgroep wordt NIET toegelaten! Het contract kan u hier raadplegen/invullen via ons digitaal loket
  • Voor een standplaats op privaat domein heb je eveneens de schriftelijke toelating van de eigenaar nodig.

Deze vergunning vraag je aan bij de dienst lokale economie via ons digitaal loket (link onderaan deze pagina)

Let wel! Onvolledige dossiers worden niet in overweging genomen. De aanvraag kan pas behandeld worden ALLE nodige documenten en attesten eveneens toegevoegd werden bij het indienen van de aanvraag!

Mogelijke locaties op openbaar domein
  • Kerkplein Blauberg
  • Stationsstraat Ramsel (parking op de hoek van Stationsstraat en Wasserijstraat)
  • Parking Kapel Varenwinkel
  • Kerkplein Herselt

Publiciteitsborden

Voor het plaatsen van publiciteitsborden is eveneens een toelating vereist. Er kan enkel een toelating verkregen worden voor borden op privaat of openbaar domein langsheen gemeentewegen. Borden plaatsen zichtbaar langsheen gewestwegen is verboden en deze zullen verwijderd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer. Deze aanvraag zit vervat in het aanvraagformulier.