Ik kan niet gaan stemmen en stemmen met volmacht

Als je niet kan gaan stemmen heb je twee opties:

 • Je geeft een volmacht aan iemand die in jouw plaats gaat stemmen.
 • Je geeft geen volmacht en brengt dus geen stem uit.
  Breng dan je motiveringsbrief en het bewijs van de reden van je afwezigheid binnen op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. De vrederechter oordeelt dan of de reden van afwezigheid verantwoord is en of je eventueel gesanctioneerd wordt door bijvoorbeeld een geldboete.

Een volmacht geven, hoe doe ik dat?

Wanneer kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven als:

 • je door ziekte of handicap niet naar het stembureau kan komen. 
 • je moet werken, al dan niet op zelfstandige basis.   
 • je in het buitenland verblijft.
  • om beroepsredenen (Ook je gezinsleden die in het buitenland verblijven kunnen volmacht geven). 
  • om andere redenen (bijvoorbeeld voor vakantie of een familiebezoek). 
 • je in een gevangenis of instelling verblijft. 
 • je een activiteit doet gerelateerd aan godsdienst of geloofsovertuiging (bijvoorbeeld een vormsel of een lentefeest).
 • je moet studeren

Opgelet: je moet altijd het nodige afwezigheidsattest kunnen afleveren.

Wie kan er in jouw plaats stemmen?

Je kiest een stemgerechtigd persoon die in jouw plaats zal stemmen. Dit hoeft geen familielid te zijn, maar mag nog geen volmacht gekregen hebben voor iemand anders (je mag maar 1 volmacht krijgen). 

 • Een EU-burger kan een volmacht geven aan een andere EU-burger of aan een Belgische kiezer.
 • Een Belgische kiezer kan alleen aan een Belgische kiezer een volmacht geven. Dat komt omdat een Belg voor de drie verkiezingen moet stemmen (regionaal, federaal en Europees) en een EU-burger enkel voor de Europese verkiezingen. 

Hoe breng je de volmacht in orde? 

 1. Vul het volmachtformulier in.
  Dit kan via ons e-loket.
  Of je kan het formulier afdrukken en invullen. Kan je geen formulier afprinten? Dan kan je een exemplaar afhalen in het gemeentehuis.
  volmachtformulier voor Belgische kiezers in Vlaanderen
  volmachtformulier voor Europese kiezers in Vlaanderen

  Let op, laat deel 2 van het formulier invullen en ondertekenen door de bevoegde persoon of instantie, voor elke reden is de bevoegde persoon anders: 
  • als je ziek bent of een handicap hebt, vult een arts het formulier in. 
  • als je moet werken in BelgiĆ« of in het buitenland, vult je werkgever het formulier in.
   • Let op: zelfstandigen moeten een afspraak maken bij de dienst burgerzaken om het formulier in te vullen. Breng je ondernemingsnummer mee. Je zal ook een verklaring op erewoord moeten afleggen.  
  • als je in de gevangenis of in een instelling verblijft, vult de directie het formulier in. 
  • als je een activiteit doet gerelateerd aan godsdienst of geloofsovertuiging, vult de organisator van de activiteit het formulier in. 
  • als je moet studeren, vult de schooldirectie het formulier in.  
  • als je tijdelijk in het buitenland verblijft maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken om het formulier in te vullen. Breng het bewijs van je verblijf mee (vliegticket, hotelboeking, ...).
 2. Onderteken het formulier
  • jij = volmachtgever
  • en de persoon aan wie je de volmacht geeft = volmachtkrijger
 3. Op de verkiezingsdag brengt de persoon die in jouw plaats gaat stemmen het ingevulde formulier mee en jouw kiesbrief. Hij kan nu in jouw plaats een stem uitbrengen in het kiesbureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Stemmen met een volmacht, hoe doe ik dat?

 • Je brengt eerst je eigen stem uit in jouw eigen stembureau. Neem je oproepbrief en identiteitskaart mee. Nadat je je stem hebt uitgebracht, krijg je een datumstempel op je oproepbrief. 
 • Vervolgens ga je stemmen in naam van de volmachtgever in het bureau dat vermeld staat op de oproepbrief van de persoon in wiens naam je gaat stemmen.
  Breng volgende documenten mee:
  • je identiteitskaart,
  • je eigen afgestempelde oproepbrief (nadat je gestemd hebt, krijg je een tweede stempel 'heeft bij volmacht gestemd'),
  • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
  • het bijhorende attest of toelating van de burgemeester (bij volmacht voor vakantie in het buitenland),
  • de kiesbrief van de volmachtgever.