Afwezig op verkiezingsdag en stemmen bij volmacht

Als je niet kan gaan stemmen op de verkiezingsdag, dan moet je daarvoor een attest binnenbrengen. De bewijsstukken van je afwezigheid moet je samen met je oproepingskaart afgeven bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Je kan ze ook op de verkiezingsdag in het stembureau waar je zou moeten gaan stemmen laten afgeven. Na de verkiezingsdag kan je nog een week je bewijsstukken op de dienst burgerzaken bezorgen.
 
Bij volmacht stemmen
 
Wil je toch je stem laten gelden ondanks je afwezigheid? Dan kan je een volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw plaats te gaan stemmen.
 
In welke gevallen?
 • ziekte (aan te tonen met een medisch attest)
 • beroepsredenen (aan te tonen met een attest van je werkgever)
 • studieredenen (aan te tonen met een attest van de onderwijsinstelling waar je les volgt)
 • op vakantie in het buitenland: Hiervoor moet je een attest van de burgemeester van je woonplaats hebben. Je kan dit aanvragen bij de dienst burgerzaken. Om het attest te krijgen moet je de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, bezorg je een verklaring op eer bij de burgemeester.
 • schippers, marktkramers en kermisreizigers
 • gevangenis
 • geloofsovertuiging
Wie kan je aanwijzen als volmachthouder?
 
Je kan je volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts 1 volmacht hebben. Deze kiezer moet met je volmacht gaan stemmen in het stembureau waar jij als volmachtgever normaal gezien had moeten gaan stemmen.
 
Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien die niet voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams parlement mag kiezen. Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.
 
Wat moet je als volmachtgever doen?
 
Als volmachtgever moet je eerst het volmachtformulier invullen. Dat vind je onderaan deze webpagina.  Het formulier is eenvoudig in te vullen. Je voegt er het attest van je afwezigheid bij.
Je kan een volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval je op vakantie vertrekt, moet je die volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.
 
Wat moet de volmachtdrager doen?
 
De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet de volmachtdrager volgende documenten bijhebben
 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier
 • het bijbehorend attest
 • zijn/haar eigen oproepingsbrief
 • zijn/haar eigen identiteitskaart
 • eventueel de oproepkaart van de volmachtgever zodat de volmachtdrager weet in welk stembureau hij/zij moet zijn