Activiteiten in de Uit-agenda

Herseltse verenigingen kunnen hun activiteiten laten verschijnen in de 'Uit-Agenda' die in elke editie van Herselt Leeft! staat. Hiervoor maken wij gebruik van de Herseltse kalender in www.uitinvlaanderen.be. Je moet met andere woorden geen activiteiten meer aanleveren aan de gemeente zelf, maar je activiteiten ingeven in de Uitdatabank via www.uitdatabank.be.


Deze werkwijze heeft heel wat voordelen voor jou:

Met andere woorden: één keer ingeven geeft heel wat bereik.

Opname in de uit-kalender in Herselt Leeft!

  • Zet je activiteit tijdig in de Uitdatabank. Tijdig wil in dit geval zeggen: uiterlijk de 1ste van de maand voor de maand van uitgave. Bijvoorbeeld: een activiteit voor de kalender van december moet ten laatste op 1 november in de Uitdatabank ingegeven worden.

  • In Herselt Leeft! komen geen permanente activiteiten of activiteiten die wekelijks/maandelijks terugkeren.

Indien je activiteit wordt geannuleerd of verplaatst, gelieve deze wijzigingen dan zo snel mogelijk door te geven via herseltleeft@herselt.be

Zo vermijden we dat er foutieve informatie wordt gepubliceerd in het magazine.