Actieplan Detailhandel in Herselt

Om het ondernemersklimaat in Herselt te versterken, zijn we samen met de provincie Antwerpen volop bezig met de opmaak van een detailhandelsvisie met bijhorend actieplan voor onze gemeente. Wij hebben hiervoor ook jouw inbreng als ondernemer in Herselt nodig!

We lanceren daarom samen met Unizo Groot-Herselt een warme oproep om zoveel mogelijk feedback te verkrijgen.

Om een goed onderbouwd, gedragen en realistisch plan op te maken dat inspeelt op de noden van zowel ondernemer als consument/inwoner hebben we immers ook jouw hulp nodig!

Via onderstaande link kan je al jouw feedback, aandachtspunten, innovatieve ideeën, suggesties, … meedelen. Jouw antwoorden worden gebruikt om de SWOT-analyse op te maken. Voor wie hiermee nog niet vertrouwd is: dit is een analyse van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de detailhandel in Herselt. Op basis hiervan wordt een globale visie en doelstellingen opgemaakt mét concrete acties, incl. timing en budget om deze doelstellingen te behalen.

Dankzij jouw informatie ontdekken we wat er écht nodig is voor de verdere uitbouw van het succesverhaal van de ondernemers in onze gemeente!

Je kan de (beknopte) vragenlijst invullen tot 31 december 2021. Wacht niet tot de laatste minuut en geef nu meteen jouw mening mee!