Aanvraag vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Vooreerst een verduidelijking van de termen gegiste en sterke dranken, op basis van de wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.

 • Gegiste dranken:
  •  bier, mousserende en niet-mousserende wijn, andere niet-mousserende producten, andere mousserende   gegiste dranken en tussenproducten
  •  Voorbeelden: zie de handige voorbeeldenlijst van Fuifpunt
 • Sterke dranken:
  •  gedistilleerde / gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten, met inbegrip van   mixdranken met gedistilleerde drank (alcoholpops, cocktails, ...) 
  •  alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %
  •  voorbeelden: zie de handige voorbeeldenlijst van Fuifpunt

 

Daarna dienen we een onderscheid te maken in enerzijds een vaste of reizende drankgelegenheid en anderzijds een occasionele drankgelegenheid.

Voor occasionele drankgelegenheden dient geen voorafgaandelijke toelating verkregen te worden voor het verkopen of schenken van gegiste dranken, maar wél voor sterke dranken. De aanvraag is geïntegreerd in de aanvraag voor het organiseren van het evenement waarop de sterke dranken zullen geschonken worden.

Voor vaste en reizende drankgelegenheden dient voorafgaandelijk een vergunning verkregen te worden, zowel voor gegiste als voor sterke dranken. De aanvraag verloopt via de dienst lokale economie.

Tot slot toch nog even vermelden dat er ook regels zijn voor het schenken van alcoholhoudende dranken aan jongeren!

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan:

 • de moraliteitsvoorwaarden, hiertoe dient u een uittreksel te bezorgen uit het strafregister, model 596.1.8 van alle personen die deelnemen
 • de wettelijke hygiënevereisten, dit wordt ter plaatse gecontroleerd

Daarnaast moet uiteraard ook voldaan worden aan alle andere reglementering die van toepassing is, bijv. omgevingsvergunning, brandveiligheid,…

De vaste drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente. De reizende drankgelegenheid heeft haar bedrijfszetel in de gemeente.

Procedure

Het aanvraagformulier voor vaste of reizende drankgelegenheden vindt u hier (= formulier van ons, zie bijlage). Dit document dient samen met de nodige bijlagen bezorgd te worden aan de dienst lokale economie. Onvolledige dossier worden niet aangenomen.

Het aanvraagformulier voor occasionele drankgelegenheden vindt u hier (= evenementenaanvraagformulier). Dit formulier dient samen met de nodige bijlage bezorgd te worden aan de cultuurdienst.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Regelgeving