Wegenwerken in uitvoering

Verkeershinder Witputstraat/Goordijk:
In de Witputstraat worden momenteel amfibietunnels aangelegd. Er werd vastgesteld dat, door het natte weer, de pas aangevulde delen tussen de wanden nog te wak zijn om te kunnen verdichten en kasseien op te plaatsen.
Bijkomend is, naar jaarlijkse gewoonte, de periode van 8 februari tot 20 maart het seizoen van de paddendoortocht.
Hierdoor zullen vanaf maandag 8 februari onderstaande verkeersmaatregelen getroffen worden:
- Goordijk, het gedeelte tussen de Wiputstraat en chemin 20, wordt afgesloten om de padden in veilige omstandigheden van hun overwinteringsplaats naar hun voortplantingsplaats te laten trekken.
- In de Witputstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij het verkeer komende van de Diestsebaan via de Witputstraat naar het centrum van Blauberg kan en het verkeer van het centrum via de Averbodesesteenweg naar de Diestsebaan moet.
De aanleg van de kasseistroken wordt voorzien na de trek.
 
Verkeershinder - Varendonksesteenweg:
O.w.v. veiligheidsredenen werd onlangs beslist de asverschuivingen in de Varendonksesteenweg te vervangen door verkeerskussens.
De firma Traffic Solutions gaat 23 februari van start met het uitvoeren van deze werken.
De Varendonksesteenweg wordt niet afgesloten. Verkeershinder is mogelijk.