Oproep Herselt Zomert 2023

Gepubliceerd op woensdag 22 feb. 2023 om 11 uur

Met de zomer in het vooruitzicht, wordt het tijd om opnieuw werk te maken van de 'Herselt Zomert'-brochure. Ook in 2023 willen we onze inwoners en bezoekers opnieuw een duidelijk overzicht aanbieden van alle evenementen die tijdens de zomermaanden in Herselt doorgaan. 
Hiervoor vragen we de medewerking van onze organisatoren: bezorg ons tijdig alle informatie over je evenement, zodat je mee wordt opgenomen in onze brochure ‘Herselt Zomert 2023’.

Waar moet je rekening mee houden?

  • Je evenement vindt plaats tijdens de periode van 23 juni tot en met 17 september 2023;
  • Je evenement gaat door in Herselt of wordt mee georganiseerd door gemeente Herselt;
  • Je evenement is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen; 
  • Vormingen, eetdagen zonder animatie en wederkerende activiteiten worden niet opgenomen in deze brochure.

Hoe alle informatie aanleveren?

  • Gebruik voor het aanleveren van alle informatie het formulier onderaan deze pagina. Vergeet je foto’s niet als aparte bijlage toe te voegen!
  • Alle informatie dient doorgestuurd te worden aan toerisme@herselt.be. De uiterste indiendatum wordt zo snel mogelijk meegedeeld.