Enquete autodelen

Gepubliceerd op woensdag 24 mrt. 2021 om 11.34 uur
Bestaat er in onze gemeente interesse in autodelen? Om deze vraag te beantwoorden organiseren we een enquête. Bij voldoende potentiële deelnemers wordt bekeken of het haalbaar is een project op te starten.

Principe:

Dit deelleensysteem is ideaal voor mensen die niet zo vaak de wagen nodig hebben. Je gebruikt immers alleen de wagen wanneer je deze nodig hebt. Op andere momenten gebruikt iemand anders dezelfde wagen. Je betaalt alleen voor het gebruik van de auto, niet voor de aanschaf en andere vaste kosten. Ook de brandstof zit in de gebruiksprijs vervat.

Werking:

De deelauto krijgt een vaste en voorbehouden plaats. Wanneer je als deelnemer de auto wilt gebruiken, reserveer je deze online, via app of telefonisch. Na gebruik zet je de auto terug op de vaste standplaats.

Betaling:

Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde factuur. Ook de brandstoffen zitten in dit bedrag vervat.

Digitaal loket