Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (ific) - vervanging

Vervangingscontract  - deeltijds (10u - met werfreserve van 3 jaar - solliciteer uiterlijk vrijdag 15 december 2023 - selectie zodra je je kandidaat stelt. 
Eerst geslaagde kandida(a)t(en), krijgt contract aangeboden

  • Belangrijkste taken

Je bent in het bezit van een diploma lager secundair onderwijs en je bent houder van een attest ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ van een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie of een titel van beroepsbekwaamheid 'begeleider buitenschoolse opvang' of een kwalificatiebewijs dat voldoet aan de vereisten van Kind en Gezin (een volledige lijst van de vereiste getuigschriften kan je opvragen bij personeelsdienst of dienst kinderopvang) of je gaat dit attest in de nabije toekomst nog behalen.

Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je het dagelijks onthaal en de dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5 tot 12 jaar). Hierbij heb je oog op het creëren van een veilige, geborgen en aangename omgeving rekening houdend met de verschillende behoeften en noden van de individuele kinderen.

Je hebt een onthaalfunctie naar ouders en kinderen toe en communiceert op een open en respectvolle manier met ouders, teamgenoten en leidinggevenden.

Je biedt creatieve, uitdagende en gevarieerde activiteiten aan, aangepast aan de leeftijd van het kind.

Je straalt het nodige enthousiasme uit tijdens het begeleiden van de kinderen.

Je voert de dagelijkse administratieve taken correct uit. Ook poetsen behoort tot je takenpakket. Je wil meewerken aan een warme en stimulerende opvang.

We verwachten dat je ook één voormiddag per week beschikbaar bent voor teamvergaderingen, werkgroepen, voorbereiden van activiteiten… Deze voormiddag wordt meestal op maandag gehouden. 

Flexibiliteit is een must!

Heb je interesse?  Solliciteer dan snel!

Solliciteren