Aankondiging raadpleging bevolking - GRUP Kasteelpark de Merode

Van 25 mei tot en met 23 juli 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de aangepaste startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kasteelpark de Merode.

Op basis van de inspraakreacties op de starnota uit 2019 is het planvoornemen grondig bijgestuurd. Op dinsdag 15 juni is er een online informatiemoment waarop de tweede startnota wordt toegelicht en iedereen vragen kan stellen.

Het is niet nodig om vooraf in te schrijven indien u het Webinar online volgt. Het webinar vindt plaats van 19u tot 20u30 en kan via de volgende link bereikt worden:

https://herselt.live.streamdesigner.eu/login.

Als streamcode vult u ‘merode’ in.

Alle informatie over het plan en het planproces en de bijhorende documenten vindt u op

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9f7aa8ab-1c59-4824-bf82-79e33a869cf7

en

https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos/Neteland/RUP-Kasteelpark-de-Merode

Vragen kan u stellen via agnas@vlaanderen.be