2 deskundige ruimtelijke ordening (B1-B3)

2 contracten onbepaald duur (38/38) - met werfreserve van 1 jaar - solliciteer uiterlijk 2 september 2024

Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B of hebt minstens 3 jaar relevante ervaring binnen het domein ruimtelijke ordening.

  • Belangrijkste taken

    Als deskundige ruimtelijke ordening werk je binnen een team mee aan de vormgeving van het beleid inzake ruimtelijke ordening en gemeenteontwikkeling. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, advisering, opvolging en afhandeling van omgevingsdossiers van allerlei aard (omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten, …).
    Je werkt complexe dossiers mee uit. Je verschaft deskundig advies met betrekking tot bovenvermelde dossiers aan het diensthoofd, de collega’s en het college van burgemeester en schepenen.

    Essentieel daarbij zijn de opmaak van adviezen bij aanvragen tot omgevingsvergunning, alsook het begeleiden van de inwoner met al zijn vragen in de materie van de ruimtelijke ordening.

    De deskundige speelt tevens een ondersteunende rol bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en flankeert de omgevingsambtenaar.

De volledige functiebeschrijving vind je in bijlage bij dit vacaturebericht.

meer info i.v.m. diploma voorwaarden: https://www.werkenbijdeoverheid.be/diplomaperniveau

Heb je interesse?  Solliciteer dan snel!

Laad zeker je hoogst behaalde diploma en een uittreksel uit je strafregister mee op als je solliciteert!

Solliciteren