Samenaankoop condensatieketels 

De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel wanneer deze niet meer werkt. De technologie van verwarmingsketels is de laatste decennia echter zo sterk geëvolueerd dat vervanging van een oude ketel nuttig kan zijn, ook al lijkt die op het eerste gezicht nog goed te werken.
De huidige ketels zijn heel wat zuiniger waardoor je fors kan besparen op je energiekosten en bovendien je steentje bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Ten opzichte van een oude ketel kan tot 35% worden bespaard. De investering is in de meeste gevallen op minder dan 10 jaar terugverdiend.

Wil je weten of jouw ketel aan vervanging toe is? Doe de test op www.iok.be/verwarming

Condensatieketels versus hernieuwbare energie
Uiteraard is gebruik maken van een hernieuwbare energiebron een betere keuze. Is de installatie van een warmtepomp technisch en financieel haalbaar of passeert er een warmtenet voor je deur, aarzel dan niet. In bestaande woningen ligt het echter vaak niet voor de hand of is het vandaag zelfs onmogelijk om die overstap te maken. Het vervangen van een oude ketel blijft dan een zeer interessante ingreep om met een relatief beperkte investering je energierekening en CO2 uitstoot in te perken.

De voorwaarden vind je hier!

 

Samenaankoop zonnepanelen 2017 

Een fotovoltaïsche installatie op het dak van je woning maakt het mogelijk om via de zon een deel of je gehele elektriciteitsverbruik zelf op te wekken.
De provincie Antwerpen wil met deze groepsaankoop inwoners maximaal ondersteunen en stimuleren om zelf lokale groene stroom op te wekken door een totale begeleiding te bieden, van offerte tot goede werking van de installatie.
Inschrijven kan van 30 mei tot en met 8 augustus 2017 via www.samengaanwegroener.be

Meer info:  www.samengaanwegroener.be of 0800/26 177

Samenaankoop stookolietank verwijderen/opvullen 

Om te voorkomen dat ongebruikte stookolietanks de bodem verontreinigen, is het belangrijk dat deze worden gesaneerd. Daarom startte het gemeentebestuur in 2008 met de actie ‘Tankslag’ om zoveel mogelijk inwoners aan te zetten hun tank te laten saneren. Door het groot aantal geïnteresseerden konden we veel lagere prijzen verkrijgen.
Voor het saneren van een stookolietank zijn er twee opties: ofwel de tank reinigen en volledig uitgraven ofwel de tank reinigen en opvullen met zand of een ander materiaal. In principe is de eerste optie wettelijk verplicht. Als volledig verwijderen van de tank technisch onmogelijk is, wordt ze opgevuld.
Prijzen en voorwaarden zijn terug te vinden op onderstaande inschrijvingsformulieren. Gelieve het ingevulde formulier te bezorgen aan de milieudienst.

Inschrijvingsformulier ondergrondse stookolietank ± 3000 L 
Inschrijvingsformulier ondergrondse stookolietank ± 5000 L
Inschrijvingsformulier bovengrondse stookolietank tot 5000 L
Inschrijvingsformulier stookolietank in kelder 2000-5000 L

Het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank is onderworpen aan 21% BTW. Indien de verwijdering echter gecombineerd wordt met het plaatsen van een nieuwe stookolietank, dan is het verlaagde BTW-tarief van 6% van kracht.