Openbaar Onderzoek Van Roy Theo Kipdorp 16

BEKENDMAKING AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Theo Van Roy, Kipdorp 16, 2230 Herselt, een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Herselt.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kipdorp 16, 2230 Herselt en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 198 R3.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning met dubbele carport.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 22 juni 2017.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.

Te Herselt, 24 mei 2017