Dienstenreglement 

1. Lidmaatschap

 • Toegang 
De gemeentelijke openbare bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. De openingsdagen en –uren vind je in de tabel onderaan.
 • Inschrijving en lenerspas
  Om materiaal van de bibliotheek te ontlenen moet je ingeschreven zijn.
  De inschrijving gebeurt aan de balie van de bibliotheek op voorlegging van de identiteitskaart en is GRATIS.
  De geregistreerde lenersgegevens worden uitsluitend voor administratieve doeleinden in de bibliotheek gebruikt.
  De lenerspas is uitsluitend voor individueel gebruik bestemd. De lener moet adreswijzigingen, verlies of diefstal van de lenerspas onmiddellijk melden bij de bibliotheek.
  De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde lenerspas bedraagt 3 euro.

2.Ontlenen van materialen
Op vertoon van de lenerspas kun je GRATIS materialen lenen met uitzondering van DVD (kostprijs 1 euro per DVD, een box geldt als 1 dvd). De uiterste datum waarop je de geleende materialen terug moet brengen, staat vermeld op het lenersbonnetje dat je krijgt na het ontlenen van materialen. De lener controleert ter plaatse de gegevens op het bonnetje en meldt onmiddellijk eventuele fouten. Na het verlaten van de bibliotheek worden geen klachten meer aanvaard.
De uitleentermijn bedraagt:

 • 4 weken voor dvd’s.
 • 4 weken voor boeken, luisterboeken, strips, tijdschriften.
 • 8 weken voor taalcursussen.

Als je op vakantie gaat, kun je vóór het inscannen van de materialen een langere uitleentermijn bij uitlening vragen. De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
Het maximum aantal uitgeleende materialen bedraagt:
Per lenerspas mag het totaal uitgeleende materialen maximum 10 stuks zijn.
Per lenerspas kan per categorie maximaal de volgende aantallen ontleend worden:

 • 10 boeken, luisterboeken, strips of tijdschriften
 • 3 dvd’s (een box met dvd’s geldt als 1 dvd)
 • 1 taalcursus

Naslagwerken, kranten en het laatst verschenen nummer van een tijdschrift kun je enkel ter plaatse raadplegen.

3.Verlengen van de uitleentermijn

Taalcursussen en dvd’s kunnen niet verlengd worden.
Als de andere materialen niet gereserveerd zijn, kan de uitleentermijn (opnieuw 4 weken) ten hoogste één keer verlengd worden.
Verlengen kan op één van de volgende manieren:

 • Telefonisch enkel tijdens de openingsuren
 • Aan de balie tijdens de openingsuren
 • ZELF via de website herselt.bibliotheek.be in het luik "Mijn bibliotheek - Aanmelden"

Na de vervaldag kan je niet meer verlengen.

4.Boetes

Na het verstrijken van de uitleentermijn betaalt de lener een maningsgeld. Dit bedraagt per begonnen week en per object 20 eurocent.
De kost voor het verzenden van de aanmaningsbrief of aanmaningsmail bedraagt 1 euro per brief of aanmaningsmail en 5 euro bij een aangetekende brief. Het uitlenen van materialen wordt geweigerd wanneer een verschuldigde boete na vier aanmaningen niet betaald is.
Boetes bij verlies of beschadiging 
Leners moeten zorg dragen voor de geleende werken. Mogelijke beschadigingen aan materialen of het niet aanwezig zijn van bijlagen moeten vooraf gesignaleerd worden, zo niet kan men achteraf aansprakelijk gesteld worden.
Verlies of beschadiging van materialen moet vergoed worden. Hiervoor wordt de actuele handelswaarde aangerekend, verhoogd met verwerkingskosten. Beschadiging of verlies van de securitybox van de dvd’s of luisterboeken moet eveneens vergoed worden aan 4 euro.

5.Algemenen bepalingen

 • Om geen enkele reden mag materiaal doorgegeven worden aan derden. Het is niet toegelaten geleend materiaal te kopiëren, te gebruiken in openbare plaatsen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur door het gebruik van ontleende audiovisuele materialen. Evenmin is zij verantwoordelijk voor het niet kunnen gebruiken van deze materialen omwille van het ontbreken van de nodige systeemvereisten.
 • Cd-rom’s en dvd’s kunnen niet ter plaatse geraadpleegd worden.
 • De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds beroep doen op het bibliotheekpersoneel.
 • Fotokopieën in zwart kosten 10 eurocent per A4 pagina en 20 eurocent per A3 pagina. Fotokopieën in kleur kosten 30 eurocent per A4 pagina en 60 eurocent per A3 pagina.
 • In de bibliotheek mag je niet roken, eten en drinken.
 • Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek.
 • De bibliothecaris regelt alle onvoorziene gevallen.
 • Het beheersorgaan van de bibliotheek kan, indien daartoe gegronde reden zijn, iemand de toegang tot de bibliotheek weigeren.
 • De bibliotheekgebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement dat hij ontvangt bij inschrijving.

6.Reserveren

Als lener kan je enkel materialen reserveren die uitgeleend zijn. Je kan eveneens materialen aanvragen bij andere bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer of IBL). De administratiekosten voor IBL bedragen 1 euro per aanvraag.

Het gereserveerde object wordt tot 14 dagen na het verzenden van de verwittigingsbrief of mail voorbehouden voor diegene die de reservatie heeft geplaatst.

7. De inleverbus

Via deze inleverbus kunnen alle materialen buiten de openingsuren ingeleverd worden. De inleverbus wordt geledigd voor de aanvang van de eerstvolgende uitleensessie. Een uitleensessie is een aaneensluitende groep van uitleenuren, bv. van 9 tot 12 uur. Materialen die tijdens of na de uitleenuren in de inleverbus gedeponeerd worden, worden pas bij de aanvang van de eerstvolgende uitleensessie ingenomen. De eventuele boete voor het laattijdig inleveren zal bij de volgende uitleenbeurt verrekend worden. Eventuele beschadigingen of verlies van materialen zal eveneens bij de volgende uitleenbeurt verrekend worden.


Surfreglement

1.Algemene voorwaardenEnkel ingeschreven lezers van de bibliotheek kunnen internet raadplegen. Vooraf aanmelden aan de balie is noodzakelijk.2.LeeftijdJe moet minstens 12 jaar oud zijn om alleen te kunnen surfen. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene surfen.3.KostenHet raadplegen van internet is gratis.4.Wanneer? Hoe lang?Het internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Om iedereen kennis te laten maken met internet is het enkel mogelijk te surfen gedurende een half uur. 5.ReserveringVooraf reserveren is aanbevolen. Je kan per week maximum een half uur reserveren. De reservering wordt enkel aanvaard voor de lopende en voor de volgende week.6.Gegevens afladenOm virussen te voorkomen, is het noodzakelijk gegevens af te laden op diskettes en/of cd-roms die je in de bibliotheek kunt kopen. Deze materialen worden uiteraard maar éénmaal gebruikt. Bij een volgend bezoek dien je een nieuwe diskette en/of cd-rom te kopen. Diskettes en cd-roms kosten 0,50 EUR/stuk. Gegevens kan je eveneens printen. Software overgenomen van internet kan virussen bevatten. We raden u aan om de schijfjes op virussen te scannen vooraleer ze op een computer te gebruiken. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan schijfjes of computerapparatuur van de gebruiker, noch voor verlies van gegevens.7.Begeleiding en advies door het personeelEen bibliotheekmedewerker kan je helpen bij het starten. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.8.Mogelijkheden van internet die je niet kan gebruiken in de bibliotheek:

 •  het ontvangen en versturen van elektronische post
 • chatten met andere internetgebruikers
 • adressen opslaan in bookmarks

9.ToegangsmogelijkhedenOm redenen van privacy, beveiliging en efficiëntie is het gebruik beperkt tot:

 • het zoeken van informatie op het net
 • het overnemen van gegevens op schijfje of op papier

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet.10.De volgende activiteiten zijn uitgesloten

 • het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden
 • het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright
 • het schenden van het computerbeveiligingssysteem
 • het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers
 • het gebruiken van eigen software
 • het gebruiken van eigen schijfjes om gegevens op te slaan
 • het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek
 • het opslaan van gegevens uit internet op de harde schijf van de computer van de bibliotheek

11.SanctiesHet niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:

 • het vergoeden van veroorzaakte schade
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
 • bij ernstige vergrijpen juridische vervolging

Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt het schepencollege de te betalen vergoeding en dit na een gefundeerd voorstel van de bibliothecaresse.

biblitoheek@herselt.be

Balie
T 014/53 90 80
 


(online catalogus)